Prihvat robe na aerodromu Nikola Tesla

Prihvat robe na aerodromu Nikola Tesla

Ukoliko Vam inostrani partneri robu dostavljaju na paritetu do aerodroma Nikola Tesla u Beogradu, u mogućnosti smo obezbediti prihvat robe na aerodromu, carinjenje kao i lokalnu distribuciju na teritoriji Srbije. Takođe ukoliko svoju robu izvozite i imate potrebe za avionskim transportom možete se osloniti na nas kako po pitanju preuzimanja robe i pripremanja izvoznih carinskih…