avio transport

Avionski transport – kada i zašto…?

Globalna ekonomija pritisnuta  novim načinima poslovanja čiji je osnovni faktor postala brzina, transformiše poslovanje i trgovinu širom sveta. U osnovi ove transformacije je uspostavljanje novih kriterijuma prema kojima su cena i kvalitet postali neophodnost. Sve više kompanije kako iz razvijenih tako i iz regiona u razvoju zahtevaju brzu i pouzdanu dostavu proizvoda često specifičnih karakteristika.

Kombinujući kvalitetan protok informacija između prodavca i kupca sa fleksibilnošću logističkih rešenja i proizvodnje moguće je prilagoditi proizvode i diverzifkovati ih prema specifičnim potrebama kupaca kreirajući dodatnu vrednost za sve.

Liberalizacija trgovine, usluga, protoka kapitala i tehnologije omogućila je da se proizvodnja organizuje bez obzira na geografske granice i ograničenja. U ovakvoj globalnoj zajednici avio indstrija igra veoma važnu ulogu u organizaciji lanaca snabdevanja i globalnim transportnim i logističkim uslugama. Ova industrija beleži stalni rast i očekuje se da veoma uskoro vazdušni transport robe premaši transport putnika po obimu i vrednosti.

Vazdušni transport je izgrađen od veoma širokog spektra usluga i poslovnih modela. Organizatori transporta danas nude razvijene usluge “od vrata do vrata” sa naglaskom na brzini, pouzdanosti i prilagodljivosti. Ovo tržište transporta karakterišu različite vremenske potrebe ali je posebno zanimljivo za hitnije a manje pošiljke. Za potrebe vazdušnog transporta robe koriste kako putnički avioni tako i posvećeni teretni avioni.

Vazdušni transport može biti relativno skuplji od alternativnih vidova transporta a posebno u poređenju sa brodskim transportom. Iz ovog razloga vazdušni transport je fokusiran na robe koje imaju veću vrednost i u tom smislu iako se vazdušnim transportom obavi svega 5% globalnog transporta vrednost te robe premašuje 40% globalne trgovine.

Međutim postoji značajan tržišni segment na kojem bez obzira na vrednost robe vazdušni transport postaj veoma poželjan a često i ne zamenljiv vid transporta. Konkretno, rizik gubljenja kupaca, zaustavljanja porizvodnje zbog nedostatka materijala, rezervnih delova ili gotovih proizvoda veoma često mogu da opravdaju više cene transporta. Slanje veoma malih pošiljki na ovaj način može u isto vreme biti i ekonomičnije od alternativnih vidova transporta.

“Outsourcing”

Vazdušni transport unapređuje organizaciju proizvodnje u uslovima globalizacije u kojima se poslovanje sve više zasniva na takozvanom “outsourcing”-u prilikom čega su proizvođači prinuđeni da zalihe i sam logistički lanac organizuju na potpuno nov način. Brzina i stabilnost vazdušnog transporta u velikoj meri pomaže pojedinačnim kupcima i drugim poslovnim grupama da se porizvodi distribuiraju u kraćim i unapred određenim vremenskim okvirima.


Novi proizvodi

Danas se globalno tržište sve više smanjuje jer ljudi počinju da putuju više a češće ali i imaju znatno bolju komunikaciju i znanje o novim proizvodima. Moderni kupac više ne čeka na novi proizvod godinu ili dve već zahteva da se bez obzira na geografsku lokaciju proizvodnje, proizvodi do njegove zemlje dostave u kratkom vremnskom roku. Nijedan drugi vid transporta nije u mogućnosti da podmiri ove potrebe kao vazdušni transport u isto vreme onemoguavajući ne ovlašćeno kopiranje poželjnih proizvoda zbog kratkog vremenskog okvira u kojem novi proizvodi bivaju dostupni kupcima.


Zadovoljavanje očekivanja kupaca

Potrebe i očekivanja kupaca rastu sve brže i postaju sve izraženije. Proizvođači sve više svojih proizvoda proizvode u zemljama u razvoju za krajnje korisnike u razvijenim zemljama koji sami po sebi imaju veoma razvijena očekivanja kako po pitanju kvaliteta tako i po pitanju cene ali i dostupnosti samih proizvoda. Proizvođači koji mogu da priušte malo skuplji ali pouzdaniji i brži transport sve više se odlučuju za vazdušni transport kako bi u što je većoj meri ispunili očekivanja svojih kupaca.