Agentura u Rijeci, Kopru i Hamburgu

Ukoliko Vam se roba isporučuje u neku od evropskih luka u mogućnosti smo obezbediti agenturu u Kopru, Rijeci i Hamburgu kao i sve propratne usluge transporta robe odn. kontejnera na željenu destinaciju sa povratkom praznog kontejnera u luku kao i sve prateće špediterske radnje.

Osnovne usluge:

  1. agentura u lukama u Rijeci (Hrvatska), Kopru (Slovenija), Hamburgu (Nemačka) što podrazumeva skidanje kontejnera sa broda, obezbeđivanje dokumetacije izradu propratnih papira za razvoz robe odn. kontejnera kao i pokrivane osnovnih lučkih troškova
  2. konkurentne cene razvoza kontejnera na relacijama Koper–Srbija i  Rijeka–Srbija sa povratkom praznog kontejnera u luku iskrcaja smeštanje, skladištenje i carinjenje robe po prispeću